Verantwoordelijkheid Coach Methodieken

Begeleidingsmethodieken om mensen en organisaties te helpen
verantwoordelijkheid te nemen voor hun prestatie en ontwikkeling.

Deze methodieken geven invulling aan het model door mensen en organisaties te begeleiden om verantwoordelijkheid te nemen. Alleen dan zal de puzzel pas echt in elkaar vallen.
Deze begeleiding vindt plaats op 4 niveau's die allen met elkaar in verbinding staan:
  1. Zelf verantwoordelijkheid nemen.
  2. Samen verantwoordelijkheid nemen.
  3. Coachen op verantwoordelijkheid.
  4. Een omgeving creëren waarbij mensen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.
Afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk van de opdrachtgever, de specifieke situatie en de doelgroep maken we een traject op maat.
show-hide-button