Visie

OP WERKEN AAN ONTWIKKELING EN PRESTATIES

- SPORT ALS METAFOOR -

Resultaatgericht werken aan ontwikkeling en prestaties van mensen en organisaties heeft alleen zin als men begrijpt waarom en wat het hen oplevert. Oftewel; Wat is eigenlijk de bedoeling? Wat is de visie op werken aan ontwikkeling en prestaties?

VISIE
Wij nemen de voetbalwedstrijd als metafoor en dit levert een herkenbaar praktisch uitgangspunt op.

Voetballen gaat om winnen, resultaat. Dat doe je met een team.

Je maakt met elkaar afspraken hoe je samen ‘het spel’ gaat spelen. Alleen is niet alles van te voren te plannen. De tegenstander zorgt er namelijk voor dat de situaties telkens veranderen.

Hierdoor dienen mensen zelf keuzes te kunnen maken tijdens de wedstrijd of te wel; verantwoordelijkheid te nemen.

show-hide-button