ROCASA
Vlemmings & van Zwam hebben integraal traject ontwikkeld voor ROCASA met als primaire doelstelling: het creëren van een leeromgeving waarin zowel de deelnemers als de docenten zich veilig en prettig voelen. Een belangrijk uitgangspunt in dit traject is dat de docenten en ook studenten zoveel mogelijk eigenaarschap ontwikkelen voor de sfeer in hun klas en op school. Op alle niveaus in de organisatie wordt er een bijdrage geleverd aan het creëren van een veilige leeromgeving.
  • Dit houdt in dat er met de directie vanuit een duidelijke visie gewerkt wordt aan veiligheidsbeleid,
  • dat docenten in een verbindend programma vanuit eenzelfde perspectief leren bouwen aan vertrouwen en adequaat leren reageren als er iets vervelends gebeurt
  • dat studenten worden betrokken en worden gestimuleerd om ook hun steentje bij te dragen aan de veiligheid op school.

In onze aanpak hebben wij sport en onze VCM-methodieken als middel gebruikt om de inhoud vorm te geven. Dit heeft geleid tot verbinding en acceptatie van eenieders verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een veilige school.
show-hide-button