Albert Heijn DC Zaandam
Vlemmings & van Zwam hebben met het traject “coachen op verantwoordelijkheid” samen met de directie invulling gegeven een tweetal kernthema’s op het DC in Zaandam:
  • de medewerker maakt het verschil
  • aansprekend leiderschap
Het traject “coachen op verantwoordelijkheid” is een integraal traject. Op alle niveaus in de organisatie is gewerkt aan het (nog meer) nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers. Meer verantwoordelijkheid nemen gaat verder dan de eigen taak goed uitvoeren. Het betekent ook dat er meegedacht en samengewerkt wordt in het belang van het team, de afdeling en het DC als geheel. Alle directe leidinggevenden zijn opgeleid om de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen. Daarnaast is er bij de medewerkers draagvlak gecreëerd en zijn de ondersteunende VCM-methodieken verweven in de structuur van de organisatie. 
show-hide-button