Gemeente Gemert-Bakel

In verschillende teamsessies hebben we de verantwoordelijkheid van teamleden voor hun rol in de groep geactiveerd. Een sterk team kenmerkt zich doordat iedereen een bijdrage kan en wil leveren. De basis hiervoor is gelegd door het onderlinge vertrouwen te vergroten en de taakuitvoering op elkaar af te stemmen. Wij hebben dit vorm gegeven door actief met het team aan de slag te gaan en hun laten ervaren wat de kracht is van gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 
show-hide-button