Belastingdienst
Als onderdeel van een grote conferentie hebben wij voor Belastingdienst regio Rijnmond een bijdrage geleverd aan het thema “Rijnmond kiest kleur”. Deze conferentie past in het nieuwe denken van de belastingdienst dat als motto heeft: “van wantrouwen naar vertrouwen”. Deze benadering zegt iets over de manier waarop de medewerker van de Belastingdienst een omslag te maken heeft in de benadering van de klant. Dit heeft ook gevolgen voor de attitude van de medewerker en de manier waarop daar leiding aan gegeven dient te worden. Onze VCM methodieken zijn ingezet om de leidinggevenden van de Belastingdienst te helpen om hun mensen het vertrouwen te geven en hen te helpen om nog meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun taakuitvoering en ontwikkeling.

show-hide-button