ROC Mondriaan


Opdrachtbeschrijving:
Samen met de opleiding van “sport en bewegen” hebben we invulling gegeven aan een verandering van de organisatie. ROC Mondriaan heeft er voor gekozen om binnen de sectie sport en bewegen te gaan werken in kleinere groepen. Groepen waarin er wordt verwacht dat de collega’s nog meer invulling gaan geven aan kwaliteit, onderscheidend vermogen op inhoudsniveau en de manier van samenwerken.

Deze manier van werken vraagt om het vermogen van collega’s om elkaar te helpen om te groeien en samen te werken aan de kwaliteit van de opleiding.

Werkzaamheden:
  • Samen met het managementteam de richting bepalen van de teams: hoe gaan wij ons ontwikkelen?
  • Startbijeenkomst waarin, met voetbal als metafoor, de kaders worden geschetst: de professional neemt verantwoordelijkheid voor (team)prestatie en persoonlijke ontwikkeling
  • Vervolgsessie waarin collega’s elkaar leren coachen
  • Vervolgsessie waarin collega’s samen richting geven aan het teamproces 
show-hide-button